Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  một mình vẫn ổn :D
  27 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  nhưng chán lắm em
  27 Tháng bảy 2019
 3. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  em thì thích 1 mình
  đỡ ai làm phiền mình,yên tĩnh...
  27 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  27 Tháng bảy 2019
-->