Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Đi đâu rồi Hân ới
  27 Tháng bảy 2019
 2. Kha_La
  Kha_La
  Píp PÍp :chủ nhà đi vắng
  27 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Kệ chủ nhà, zô nhà ngồi cho mát
  27 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Hú hú, m đi đâu rồi
  27 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Hội thoại với thánh nào đó?
  27 Tháng bảy 2019
-->