Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Tán chuyện với '' vợ '' nhà ông nữa :v
  27 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  "tám" chứ không phải "tán"
  27 Tháng bảy 2019
 3. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Tán gẫu :v
  27 Tháng bảy 2019
 4. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Hơi bị hấp dẫn ấy anh nhỉ? :D
  27 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  hấp dẫn lắm mà k có tgian làm hết đó Linh
  27 Tháng bảy 2019
 6. Tống Huy
  27 Tháng bảy 2019
-->