Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ng T Dũng

 1. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Có giỏi thì nói đi!
  26 Tháng bảy 2019
 2. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ta sẽ còm comment dài :') Ta nói đến khi nào ngươi rep thì thôi
  26 Tháng bảy 2019
 3. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ngươi làm ta sad lắm :') Ngươi làm ta phải biết ơn @Toji Takeshi vì anh ấy đã ban ngươi và giúp đã đỡ mê muội diễn đàn :')
  26 Tháng bảy 2019
 4. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ngươi đã cho ta nhận ra được nhiều thứ lắm :') Bao nhiêu cái đã dính ta sẽ không bao giờ phải sợ nữa :')
  26 Tháng bảy 2019
 5. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ngươi có biết ngươi đã vô tình làm cho hơn 70 người follow người sốc không :') ( mặc dù follow chẳng là gì )
  26 Tháng bảy 2019
 6. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ngươi đang khiến cho ta vui và hận :')
  26 Tháng bảy 2019
 7. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ta vui vì ta biết chỉ có thi vô Phan /KC cả đời sống thực mới quan trọng :')
  26 Tháng bảy 2019
 8. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ta hận vì ngươi đã cho quá nhiều và nhận lại được những gì không cao cả cho lắm :')
  26 Tháng bảy 2019
 9. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  À không title '' Banned '' đẹp mà
  26 Tháng bảy 2019
 10. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Nó hợp với màu của ngươi nữa :')
  26 Tháng bảy 2019
 11. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ai ghé qua chào ngươi rồi sẽ biết thôi :') Nhờ ngươi ta đã nhận ra ai là bạn và ai là bạn nhưng chưa thật lòng :') Ngươi cũng được đấy chứ nhỉ :')
  26 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  mà anh là ai và tại sao lại la anh NTD Admin thế này ??
  27 Tháng bảy 2019
 13. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  TRánh ra nào , ta đag nói chuyện :')
  27 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hehe em biết anh là ai rồi !! Sao anh diễn sâu thế
  27 Tháng bảy 2019
 15. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Đây là wall của mình và mình có quyền đuổi bạn đi đó
  27 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ??? Hình như anh là NTD Admin thì phải !!
  27 Tháng bảy 2019
 17. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Kaka!:v
  27 Tháng bảy 2019
 18. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hình như là vậy rồi !! nhìn cái gì cũng thấy giống !! ngoại trừ tính tình
  27 Tháng bảy 2019
 19. Ng T Dũng
  27 Tháng bảy 2019
 20. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ủa tự nhiên kêu chị Mai Anh là sao ??
  27 Tháng bảy 2019
 21. Ng T Dũng
  27 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  em nói nè tính cách của anh NTD Admin thì hồi nói hiền lành lắm !! Nhưng mà còn anh thì em thấy tính cách của anh thì thấy hơi tức giận , quá đáng !!
  27 Tháng bảy 2019
 23. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Trước khi phán xét người khác nhìn lại bạn đi , tus này là tus tâm sự của mình ai bảo bạn tự nhiên chui vô làm gì ? Mình không tức chẳng lẽ bạn tức à :v
  27 Tháng bảy 2019