Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi poke2476

 1. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Bye ai thế bạn ?
  26 Tháng bảy 2019
 2. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  NTD Admin
  27 Tháng bảy 2019
 3. poke2476
  poke2476
  thằng bị ban này
  27 Tháng bảy 2019
 4. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Chủ wall này có thể report bạn đó
  27 Tháng bảy 2019
 5. poke2476
  poke2476
  nó bị ban rồi lo gì . à không nó là bạn mà
  27 Tháng bảy 2019
 6. poke2476
  poke2476
  27 Tháng bảy 2019
 7. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Bạn có chắc không ?
  27 Tháng bảy 2019
 8. poke2476
  poke2476
  bởi nó là em mà dũng
  29 Tháng bảy 2019
 9. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Kaka , anh thích chuyển màu không anh ? Em có thể hô biến giúp anh
  29 Tháng bảy 2019
 10. poke2476
  poke2476
  mời
  29 Tháng bảy 2019
 11. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Chắc không ?
  29 Tháng bảy 2019
 12. poke2476
  poke2476
  chắc
  29 Tháng bảy 2019
 13. poke2476
  poke2476
  sao
  29 Tháng bảy 2019
 14. Ng T Dũng
  29 Tháng bảy 2019
 15. anlong6@gmail.com
  30 Tháng bảy 2019