Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Thị Diệu Linh

 1. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Ô, anh tưởng anh comeback 1 lần rồi chứ? Thư thư xem đầu năm nay thế nào đã Linh ạ
  26 Tháng bảy 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Đầu năm nay qua rồi anh ơi :3
  27 Tháng bảy 2019
 3. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  :D :D Em chờ anh comeback lần 3 :D
  27 Tháng bảy 2019
 4. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  28 Tháng bảy 2019