Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Toshiro Koyoshi

  1. baochau1112
    baochau1112
    Mới có 2 ngày thôi á em ^^
    Mà sao em rời vậy... tiếc quá...
    25 Tháng bảy 2019
  2. Toshiro Koyoshi
    Toshiro Koyoshi
    Lên mà chẳng nói gì với em cả ^^ Hì đi thật xa để trở về mà chị :p
    25 Tháng bảy 2019
  3. baochau1112
    baochau1112
    Nhớ về nghen ^^ Chị sẽ ở lì nơi đây để chờ nè =))
    25 Tháng bảy 2019
  4. Toshiro Koyoshi
    Toshiro Koyoshi
    =)) Vâng ạ ^^ Sẽ về quậy với chị mà
    25 Tháng bảy 2019
-->