Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Chào người -3-
  25 Tháng bảy 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  lâu không thấy ^^
  25 Tháng bảy 2019
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  lâu không thấy ^^
  25 Tháng bảy 2019
 4. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Bận đú đởn :((
  26 Tháng bảy 2019
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  sao thế
  26 Tháng bảy 2019
 6. Trần Nguyễn Đinh Phong
  Trần Nguyễn Đinh Phong
  Không, trêu cho vui vậy thôi :D
  26 Tháng bảy 2019
 7. Kuroko - chan
  26 Tháng bảy 2019
 8. Trần Nguyễn Đinh Phong
  26 Tháng bảy 2019
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  sao nè?
  26 Tháng bảy 2019
 10. Trần Nguyễn Đinh Phong
  26 Tháng bảy 2019
 11. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ớ hớ
  26 Tháng bảy 2019