Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. View previous comments
 2. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  Aaaaa
  25 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Nói hay ko nói
  25 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *trừng*
  25 Tháng bảy 2019
 8. Tungtom
  Tungtom
  Dạ dạ em nói T^T
  25 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Nói nhanh lên, lâu quá
  25 Tháng bảy 2019
 11. Tungtom
  Tungtom
  E hèm
  25 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Ko cần e hèm, nói *trừng*
  25 Tháng bảy 2019
 13. Tungtom
  Tungtom
  Khụ khụ khụ
  25 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Sốt ruột rồi đó, nói ko hả *ánh mắt giết người*
  25 Tháng bảy 2019
 15. Tungtom
  Tungtom
  Die ựa
  25 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *lấy dao* Giờ ý em sao
  25 Tháng bảy 2019
 17. Tungtom
  Tungtom
  Ấy ấy
  25 Tháng bảy 2019
 18. Tungtom
  Tungtom
  Chuyện dài lắm luôn
  25 Tháng bảy 2019
 19. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Nhanh lên *ánh mắt đe dọa*
  25 Tháng bảy 2019
 20. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Cũng phải kể, nhanh
  25 Tháng bảy 2019
 21. Tungtom
  Tungtom
  Ngại viết bà ơi
  25 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Cũng phải viết đi cháu, ở đây ko được thì lượn zô ht, Ok?
  25 Tháng bảy 2019
 23. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  M đâu rồi nhóc
  25 Tháng bảy 2019
 24. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Dám off hả? Bà cho cháu biết tay nè
  25 Tháng bảy 2019
 25. Tungtom
  Tungtom
  Tungtom đã offline
  25 Tháng bảy 2019
 26. Tungtom
  Tungtom
  aaaaaaaaaa
  25 Tháng bảy 2019
 27. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 28. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 29. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 30. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 31. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 32. Tungtom
  Tungtom
  =.=
  25 Tháng bảy 2019
 33. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 34. Tungtom
  Tungtom
  ---
  25 Tháng bảy 2019
 35. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Nói nhanh lên
  25 Tháng bảy 2019
 36. Tungtom
  Tungtom
  Lêu lêu :D
  25 Tháng bảy 2019
 37. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ồ, mày gan đó nhóc
  25 Tháng bảy 2019
 38. Tungtom
  Tungtom
  aaaaaaaaaa
  25 Tháng bảy 2019
 39. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 40. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 41. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 42. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 43. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 44. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 45. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 46. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 47. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Sướng chưa
  25 Tháng bảy 2019
 48. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 49. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 50. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 51. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 52. View most recent comments
-->