Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. View previous comments
 2. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  : p
  25 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 8. Tungtom
  Tungtom
  =_=
  25 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  rồi rồi
  25 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Nhanh nhanh, cho 3 giây để nói
  25 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 13. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 15. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Hết giờ
  25 Tháng bảy 2019
 16. Tungtom
  25 Tháng bảy 2019
 17. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Trảm m luôn
  25 Tháng bảy 2019
 18. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Nhanh nhanh coi nhóc con
  25 Tháng bảy 2019
 19. Tungtom
  Tungtom
  á á á
  25 Tháng bảy 2019
 20. Tungtom
  Tungtom
  là về lí
  25 Tháng bảy 2019
 21. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Nhanh nhanh nhóc, đừng để bà mất công đi lấy dao
  25 Tháng bảy 2019
 22. Tungtom
  Tungtom
  team lí
  25 Tháng bảy 2019
 23. Tungtom
  Tungtom
  chia đội
  25 Tháng bảy 2019
 24. Tungtom
  Tungtom
  nhiều người bảo mình vô đội
  25 Tháng bảy 2019
 25. Tungtom
  Tungtom
  trong đó có chị tên koa la đó
  25 Tháng bảy 2019
 26. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Ừ, rồi sao nữa
  25 Tháng bảy 2019
 27. Tungtom
  Tungtom
  nhiều người bảo phân vân nên cuối cũng chưa có đội :D
  25 Tháng bảy 2019
 28. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Xì, tưởng có drama hít, ai dè =.=, nhảm nhí quá
  25 Tháng bảy 2019
 29. Tungtom
  Tungtom
  ahihi mất công bà gõ mấy chục chữ a rồi hahaha
  25 Tháng bảy 2019
 30. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ừ, mất công thiệt, chán ghê cho nhóc
  25 Tháng bảy 2019
 31. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Uổng công tui spam gãy tay để nghe tin ko đâu vào đâu
  25 Tháng bảy 2019
 32. Tungtom
  Tungtom
  ha ha ha gậy bà đập lưng bà lêu lêu
  25 Tháng bảy 2019
 33. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *lấy dao* Lêu lêu ai đó
  25 Tháng bảy 2019
 34. Tungtom
  Tungtom
  lêu lêu ...con khỉ!!
  25 Tháng bảy 2019
 35. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
 36. Tungtom
  25 Tháng bảy 2019
 37. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *lấy kéo* Bà cắt lưỡi mày
  25 Tháng bảy 2019
 38. Tungtom
  Tungtom
  aaa thế thì: :)
  25 Tháng bảy 2019
 39. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *lấy dao* Thì bà cắt cổ nhá
  25 Tháng bảy 2019
 40. Tungtom
  Tungtom
  icon nào cũng không có cổ :p
  25 Tháng bảy 2019
 41. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ồ, thế hả, vậy thì bà sẽ *cười nham hiểm* móc mắt mi
  25 Tháng bảy 2019
 42. Tungtom
  Tungtom
  nhúm mắt lại mau :D
  25 Tháng bảy 2019
 43. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *tức* Vậy bà sẽ... đập nát nhà mày
  25 Tháng bảy 2019
 44. Tungtom
  Tungtom
  á á á
  25 Tháng bảy 2019
 45. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Haha, cái này được nè, chiến luôn
  25 Tháng bảy 2019
 46. Tungtom
  Tungtom
  chạy sang wall khác lêu lêu
  25 Tháng bảy 2019
 47. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Ừ, chạy đi, bà bám theo mi
  25 Tháng bảy 2019
 48. Tungtom
  Tungtom
  lêu lêu bờ lu bờ lu
  25 Tháng bảy 2019
 49. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Cho mày nát nhà, ok?
  25 Tháng bảy 2019
 50. Tungtom
  Tungtom
  aaaa
  25 Tháng bảy 2019
 51. Nguyễn T.T Vy
  25 Tháng bảy 2019
-->