Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  Ý cậu là gì :D
  25 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Cậu đừng có giả ngu à nghen :(
  25 Tháng bảy 2019
 3. ĐứcHoàng2017
  ĐứcHoàng2017
  Theo luật của event thì team mình bị loại lâu rồi :(
  25 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  25 Tháng bảy 2019
-->