Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Tungtom
  Tungtom
  Sao còn nhắn nhủ vậy???
  25 Tháng bảy 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  Ban thì ban luôn
  25 Tháng bảy 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Nhắn nhủ gì bạn
  25 Tháng bảy 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  Lên diễn đàn này một phần khiến mỗi người dán mắt vào màn hình máy tính
  25 Tháng bảy 2019
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Biết đâu 1 ngày diễn đàn khác đi em ấy lại quay lại
  25 Tháng bảy 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  Nên một phần vui mừng hơn là D đã quyết định mà không do dự
  25 Tháng bảy 2019
-->