Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kayaba Akihiko

 1. Võ Hà My
  Võ Hà My
  Hửm??
  24 Tháng bảy 2019
 2. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  ko hiểu ak
  24 Tháng bảy 2019
 3. Võ Hà My
  Võ Hà My
  Hong, nói rõ ra giùm
  24 Tháng bảy 2019
 4. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  giả nai -.-
  24 Tháng bảy 2019
 5. Võ Hà My
  Võ Hà My
  Thật xg là méo gì thế, không biết thật
  24 Tháng bảy 2019
 6. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  :) "xgái " hiểu chưa :3
  24 Tháng bảy 2019
 7. Võ Hà My
  Võ Hà My
  à à, méo biết luôn :)
  24 Tháng bảy 2019
 8. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  tóm lại hiểu chưa =.=
  24 Tháng bảy 2019
 9. Võ Hà My
  Võ Hà My
  Hiểu Hiểu :D
  24 Tháng bảy 2019
 10. Kayaba Akihiko
  24 Tháng bảy 2019
 11. Võ Hà My
  Võ Hà My
  Nãy tưởng là xong
  24 Tháng bảy 2019
 12. Kayaba Akihiko
  24 Tháng bảy 2019
-->