Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Hà My

 1. hamy3582@gmail.com
  hamy3582@gmail.com
  Lô lô lô pé my^^
  24 Tháng bảy 2019
 2. Võ Hà My
  Võ Hà My
  cc làm bài chưa, My đã cố gắng đụng và đm méo ra
  24 Tháng bảy 2019
 3. hamy3582@gmail.com
  hamy3582@gmail.com
  :))ta như nhau thôi pé à:)) thôi thì bỏ qua bài ta đi làm bài dạo@@
  24 Tháng bảy 2019
 4. Võ Hà My
  Võ Hà My
  ý hay
  24 Tháng bảy 2019
 5. hamy3582@gmail.com
  hamy3582@gmail.com
  Mình k thích "ý hay" @_@
  24 Tháng bảy 2019
-->