Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Tungtom
  Tungtom
  Sao lại đen thế kia??? Tui đang xanh mà
  24 Tháng bảy 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  25 Tháng bảy 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  :v
  25 Tháng bảy 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  25 Tháng bảy 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  ông chỉnh sửa đúng không -_-
  25 Tháng bảy 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  25 Tháng bảy 2019
 7. Tungtom
  25 Tháng bảy 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  khi nào tui chỉ cho
  cách sửa để có thể chụp selfie
  :D
  25 Tháng bảy 2019
 9. Tungtom
  Tungtom
  woa. À mà góc A của ông làm gì bằng 30 độ đâu, trong bài hệ thức lượn gấy
  25 Tháng bảy 2019
 10. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  góc 30 độ cũng thế mà
  haizz
  tui quen vẽ ẩu thế rồi
  chưa 1 bài toán nào tu vẽ đúng 1 góc < 90 độ
  *Mặc dù tui kẻ = thước đo độ còn thước kẻ để đánh nhau rồi*
  25 Tháng bảy 2019
 11. Tungtom
  Tungtom
  =.=
  25 Tháng bảy 2019
 12. Quân (Chắc Chắn Thế)
  25 Tháng bảy 2019
 13. Tungtom
  Tungtom
  giỏi đấy giỏi đấy :D
  25 Tháng bảy 2019
-->