Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đắng!

 1. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  Hê lô
  24 Tháng bảy 2019
 2. Đắng!
  Đắng!
  nói gì ta
  24 Tháng bảy 2019
 3. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  hì hì, bn giống mk ghê,hok bít nói j lun
  25 Tháng bảy 2019
 4. Đắng!
  Đắng!
  ờ hơ, tớ đang ngải đầu
  26 Tháng bảy 2019
 5. Bé Thỏ
  26 Tháng bảy 2019
-->