Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ác Quỷ

 1. View previous comments
 2. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  máy tính bàn, gọi bằng niềm tin
  24 Tháng bảy 2019
 3. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  #Thành :ủa anh gọi hồi nào ta~~~
  #Shin :phá anh Thành đi , Anh Thành Đang học đó =))
  24 Tháng bảy 2019
 4. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  chậc
  24 Tháng bảy 2019
 5. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Gì đây em làm gì sai ta~~~
  24 Tháng bảy 2019
 6. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  tau biết nahf m là nát cúc nha em
  24 Tháng bảy 2019
 7. Monkey.D.Yato
  24 Tháng bảy 2019
 8. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  uầy, nhà em ở miền nam =))
  24 Tháng bảy 2019
 9. Monkey.D.Yato
  24 Tháng bảy 2019
 10. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  tau trù bão lớn vào miền nam
  24 Tháng bảy 2019
 11. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Anh Thành rảnh mà lên nhà em chắc chớt :33
  24 Tháng bảy 2019
 12. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  hì hì hum wa mới bão xong
  24 Tháng bảy 2019
 13. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  nghiệp tụ bàn phím
  24 Tháng bảy 2019
 14. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Nghiệp sương sương :33
  24 Tháng bảy 2019
 15. Monkey.D.Yato
  24 Tháng bảy 2019
 16. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Anh Thành cứ ừm ừm hoài là hông biết nhắn gì hết á :33
  24 Tháng bảy 2019
 17. Monkey.D.Yato
  24 Tháng bảy 2019
 18. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  giờ nhắn gì ta~~~
  24 Tháng bảy 2019
 19. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  đi chơi lung tung đi
  24 Tháng bảy 2019
 20. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  chơi vs ai
  24 Tháng bảy 2019
 21. Monkey.D.Yato
  24 Tháng bảy 2019
 22. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  sớm thế
  24 Tháng bảy 2019
 23. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  đừng
  24 Tháng bảy 2019
 24. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  đi
  24 Tháng bảy 2019
 25. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  24 Tháng bảy 2019
 26. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  TT^TT
  24 Tháng bảy 2019
 27. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Anh Thành
  24 Tháng bảy 2019
 28. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  đổi avt đi :33
  24 Tháng bảy 2019
 29. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Hú :33
  25 Tháng bảy 2019
 30. Monkey.D.Yato
  25 Tháng bảy 2019
 31. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Ặc đen tối~~~~
  25 Tháng bảy 2019
 32. Monkey.D.Yato
  25 Tháng bảy 2019
 33. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  avt đôi nhaaaa
  25 Tháng bảy 2019
 34. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  học mãi hay face
  25 Tháng bảy 2019
 35. Ác Quỷ
  25 Tháng bảy 2019
 36. Monkey.D.Yato
  25 Tháng bảy 2019
 37. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  anh lập ht đi :>>
  25 Tháng bảy 2019
 38. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  QUÊN RỒI
  25 Tháng bảy 2019
 39. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  uầy, thôi em lập
  25 Tháng bảy 2019
 40. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Anh Thành :>>
  25 Tháng bảy 2019
 41. Monkey.D.Yato
  25 Tháng bảy 2019
 42. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  nhắn trên face đi
  25 Tháng bảy 2019
 43. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  vâng :33
  25 Tháng bảy 2019
 44. hoa du
  hoa du
  nhắn ở đây cũng đc mà a Thành :>>
  25 Tháng bảy 2019
 45. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  nhắn rồi tải lại trang mệt
  25 Tháng bảy 2019
 46. hoa du
  25 Tháng bảy 2019
 47. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Anh giữ nguyên trang dc mà ta???
  Anh onl = máy tính mà nhỉ :33
  25 Tháng bảy 2019
 48. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Anh Thành :>
  27 Tháng bảy 2019
 49. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Anh đổi avt nhé
  31 Tháng bảy 2019
 50. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  kệ em
  31 Tháng bảy 2019
 51. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  =.=
  31 Tháng bảy 2019
-->