Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Chị Bảy
  23 Tháng bảy 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  cho e làm quen
  23 Tháng bảy 2019
 3. Chị Bảy
  Chị Bảy
  Có gì k?
  23 Tháng bảy 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  ko
  thấy tên hay
  23 Tháng bảy 2019
 5. Chị Bảy
  Chị Bảy
  à há
  23 Tháng bảy 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  chị 7 là rô à
  23 Tháng bảy 2019
 7. Chị Bảy
  Chị Bảy
  rô là sao?
  23 Tháng bảy 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  rô nan đô í
  23 Tháng bảy 2019
 9. Chị Bảy
  Chị Bảy
  k chỉ là nickname cho vui thôi!
  23 Tháng bảy 2019
 10. Quân (Chắc Chắn Thế)
  23 Tháng bảy 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  thế chị 7 là nam hử
  23 Tháng bảy 2019
 12. Chị Bảy
  Chị Bảy
  thế để chị tưởng là girl à?
  23 Tháng bảy 2019
 13. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tất nhiên là ko rồi
  23 Tháng bảy 2019
 14. Chị Bảy
  23 Tháng bảy 2019
 15. Chị Bảy
  Chị Bảy
  thế quân có phải là quân k?
  23 Tháng bảy 2019
 16. Quân (Chắc Chắn Thế)
  23 Tháng bảy 2019
 17. Chị Bảy
  Chị Bảy
  nam hay nữ đấy?
  23 Tháng bảy 2019
 18. Quân (Chắc Chắn Thế)
  23 Tháng bảy 2019
-->