Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Tungtom
  Tungtom
  Này này
  23 Tháng bảy 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  khách mời danh dự của chúng ta sẽ thay mặt tui hát Quốc ca
  23 Tháng bảy 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  ???
  23 Tháng bảy 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  23 Tháng bảy 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  Đoàn quân Việt Nam đi
  23 Tháng bảy 2019
 7. Tuấn Phong
  Tuấn Phong
  ?? @@
  23 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Thứ 3 rồi Quốc ca chi nữa
  23 Tháng bảy 2019
 9. Quân (Chắc Chắn Thế)
  23 Tháng bảy 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  aaaaaaaaaaa
  23 Tháng bảy 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  anh hát đi anh
  23 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Hát bài khác ik
  23 Tháng bảy 2019
 13. Tungtom
  Tungtom
  cho mấy người biết tay
  23 Tháng bảy 2019
 14. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  bài j
  Hãy trao cho anh hả
  23 Tháng bảy 2019
 15. Tuấn Phong
  Tuấn Phong
  a hết tuổi làm đội viên rồi :v
  23 Tháng bảy 2019
 16. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  Hãy trao cho anh
  23 Tháng bảy 2019
 17. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  23 Tháng bảy 2019
 18. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Hát chòm sao bên anh ik
  23 Tháng bảy 2019
 19. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  bài j nữa
  sóng gió nhá
  23 Tháng bảy 2019
 20. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  1 bước yêu vạn dặm đau
  23 Tháng bảy 2019
 21. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Sóng gió dở dở
  23 Tháng bảy 2019
 22. Tungtom
  Tungtom
  ha ha tui sẽ chụp ảnh tay tui gửi cho, mấy ngưỡi sẽ... biết tay
  23 Tháng bảy 2019
 23. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  hồng nhan bạc phận sóng gió
  23 Tháng bảy 2019
 24. Nguyễn T.T Vy
  23 Tháng bảy 2019
 25. Quân (Chắc Chắn Thế)
  23 Tháng bảy 2019
 26. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  23 Tháng bảy 2019
 27. Nguyễn T.T Vy
  23 Tháng bảy 2019
 28. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  thôi t đi làm quen với người lạ đây
  23 Tháng bảy 2019
 29. Tungtom
  Tungtom
  a hi hi
  23 Tháng bảy 2019
 30. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  23 Tháng bảy 2019
 31. Tungtom
  Tungtom
  lêu lêu mấy ông mấy bà, tui còn sống nhăn
  23 Tháng bảy 2019
 32. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  23 Tháng bảy 2019
 33. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  :D
  quyền công dân
  23 Tháng bảy 2019
 34. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  M có phải người âu mà công dân
  23 Tháng bảy 2019
 35. Tungtom
  Tungtom
  na ní na nì ná nì nà ní!!!
  23 Tháng bảy 2019
 36. Tungtom
  Tungtom
  tui sẽ ố hé hé
  23 Tháng bảy 2019
 37. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  ừ cứ hé hé đi
  23 Tháng bảy 2019
-->