Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Tungtom
  Tungtom
  =_=
  23 Tháng bảy 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Kêu t làm gì hả
  23 Tháng bảy 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  phá cả 2 đứa cùng 1 lúc
  23 Tháng bảy 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  này này hai ông bà
  23 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Đừng kêu 2 ông bà, kêu 2 bà đi, tại thằng kia BD
  23 Tháng bảy 2019
 7. Quân (Chắc Chắn Thế)
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
 9. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Lại nữa
  23 Tháng bảy 2019
 10. Quân (Chắc Chắn Thế)
  23 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Nhầm gì
  23 Tháng bảy 2019
 12. Tungtom
  Tungtom
  2 bà kia!!!
  23 Tháng bảy 2019
 13. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Ồ, triệu like, tui vô tội nha, tên kia vô số tội kìa
  23 Tháng bảy 2019
 14. Tungtom
  23 Tháng bảy 2019
 15. Tungtom
  Tungtom
  2 ông kia!!!
  23 Tháng bảy 2019
 16. Quân (Chắc Chắn Thế)
  23 Tháng bảy 2019
 17. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Ê, dám kêu t ông hả
  23 Tháng bảy 2019
 18. Tungtom
  Tungtom
  CHết gây sự với cả hai mất rồi
  23 Tháng bảy 2019
 19. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  đc hay đấy
  mà khoan m chửi cả 2 đứa à
  23 Tháng bảy 2019
 20. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  23 Tháng bảy 2019
 21. Tungtom
  Tungtom
  :v
  23 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  23 Tháng bảy 2019
 23. Quân (Chắc Chắn Thế)
  23 Tháng bảy 2019
-->