Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Tungtom
  Tungtom
  chưa :p
  22 Tháng bảy 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  đổi ngay đi
  22 Tháng bảy 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  why???
  22 Tháng bảy 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  22 Tháng bảy 2019
 5. Tungtom
  22 Tháng bảy 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  thôi em xin anh
  22 Tháng bảy 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  Ủa sao lại thế, có vấn đề gì???
  22 Tháng bảy 2019
-->