Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  anh sieutritue mời chị vào ht nói chuyện à
  22 Tháng bảy 2019
 2. Võ Hà My
  Võ Hà My
  Hiiiiiiii.....
  22 Tháng bảy 2019
 3. strong brave
  22 Tháng bảy 2019
 4. Võ Hà My
  Võ Hà My
  Hội thoại ! ^^
  22 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chị đừng tin hắn gạ lời đấy
  22 Tháng bảy 2019
 6. strong brave
  strong brave
  thg đệ tử khốn nạn
  22 Tháng bảy 2019
 7. Võ Hà My
  22 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nếu chị tin hắn !! đồng ý làm bạn gái hắn !! thì sau đó sẽ có kết cục bi thảm
  22 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chị mời em vô ht của hắn để em đuổi hắn nào !!
  22 Tháng bảy 2019
 10. strong brave
  strong brave
  thảm cái gì nhóc kết cục tốt đẹp đó nhoa
  22 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  em lạy chị đó đừng tin hắn
  22 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  đã có một người bị hắn tán r
  22 Tháng bảy 2019
 13. strong brave
  strong brave
  ai nhóc vả cho
  22 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  đừng tin hắn mà em lạy chị đấy huhu
  22 Tháng bảy 2019
 15. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chị mời em vô ht của hắn để em đuổi nè
  22 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chị rời ht đó đi
  22 Tháng bảy 2019
 17. strong brave
  strong brave
  vả cho
  22 Tháng bảy 2019
 18. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  im đi đồ làm hại ng khác
  22 Tháng bảy 2019
 19. strong brave
  strong brave
  v: ko cho anh cưa gái còn làm hại
  22 Tháng bảy 2019
 20. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  anh cua rồi , anh bỏ mn không thèm nt với ai cả , và cũng quan tâm dedn619 ai cả
  22 Tháng bảy 2019
 21. strong brave
  strong brave
  hồi nào
  22 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn Chí Thoại
  22 Tháng bảy 2019
 23. Nguyễn Chí Thoại
  22 Tháng bảy 2019
 24. strong brave
  strong brave
  toàn phá anh
  22 Tháng bảy 2019
-->