Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tui đến chào ông tc khi bị đỏ
  22 Tháng bảy 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  why?
  22 Tháng bảy 2019
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  22 Tháng bảy 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  chỉ biết sắp đỏ thôi
  22 Tháng bảy 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  ông tố cáo?
  22 Tháng bảy 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  22 Tháng bảy 2019
 7. Quân (Chắc Chắn Thế)
  22 Tháng bảy 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  sao có hb hc mà chẳng để làm j thế
  22 Tháng bảy 2019
 9. Tungtom
  Tungtom
  hb hc là gì ???
  22 Tháng bảy 2019
 10. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  bài vừa đăng đó
  22 Tháng bảy 2019
 11. Tungtom
  Tungtom
  Để làm Ủa b nhưng tui chưa đăng
  22 Tháng bảy 2019
 12. Tungtom
  Tungtom
  Ý b có hb hc nhưng tui chưa đăng
  22 Tháng bảy 2019
 13. Quân (Chắc Chắn Thế)
 14. Quân (Chắc Chắn Thế)
  22 Tháng bảy 2019
-->