Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi quân pro

 1. Tungtom
  Tungtom
  tất nhiên rồi :D
  21 Tháng bảy 2019
 2. quân pro
  quân pro
  Tùng có tham gia event Lý không?
  21 Tháng bảy 2019
 3. quân pro
  quân pro
  Có thì xin vô team :)
  21 Tháng bảy 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  có có
  21 Tháng bảy 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  nhưng bản thân đang chưa vô team nào
  21 Tháng bảy 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  muốn được box sắp team cho :D
  21 Tháng bảy 2019
 7. quân pro
  quân pro
  Team chung với tui nha?
  21 Tháng bảy 2019
 8. quân pro
  quân pro
  có gì cùng đi kêu gọi?
  21 Tháng bảy 2019
 9. Tungtom
  Tungtom
  mắc cái bị 4 team gọi cơ T^T
  21 Tháng bảy 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  Công nhận loại vô dụng như mình lâu lâu cũng có giá trị :D
  21 Tháng bảy 2019
 11. quân pro
  quân pro
  Ha!
  21 Tháng bảy 2019
 12. Tungtom
  21 Tháng bảy 2019
 13. quân pro
  quân pro
  Do số cả :)
  21 Tháng bảy 2019
 14. Tungtom
  Tungtom
  số may :D
  21 Tháng bảy 2019
 15. Tungtom
  Tungtom
  nhưng xui vì giờ không biết vô team nào
  21 Tháng bảy 2019
 16. Tungtom
  Tungtom
  nên chẳng vô team nào nữa cho xong =_=
  21 Tháng bảy 2019
-->