Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tohru - san

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chưa già ><
  21 Tháng bảy 2019
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Hay quên nè, làm bài còn sai nữa :(
  Có lẽ già thiệt ùi
  21 Tháng bảy 2019
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nói bậy bạ
  21 Tháng bảy 2019
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Thấy cũng già thiệt mà, cóa tóc bạc ùi nè :D
  21 Tháng bảy 2019
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  em cũng có
  21 Tháng bảy 2019
 6. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah có nhìu hơn em á ^^
  21 Tháng bảy 2019
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  kệ anh
  21 Tháng bảy 2019
 8. Tohru - san
  Tohru - san
  Nớ, em nỡ nòng nào T^T
  21 Tháng bảy 2019
 9. Kuroko - chan
  21 Tháng bảy 2019
 10. Tohru - san
  Tohru - san
  hức T^T
  21 Tháng bảy 2019
 11. Kuroko - chan
  21 Tháng bảy 2019
 12. Tohru - san
  Tohru - san
  Hok ạ ~~
  21 Tháng bảy 2019
 13. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hihi <3
  21 Tháng bảy 2019
 14. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hihi <3
  21 Tháng bảy 2019
 15. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hihi <3
  21 Tháng bảy 2019
 16. Tohru - san
  21 Tháng bảy 2019
 17. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  máy bị lỗi ạ
  21 Tháng bảy 2019
 18. Tohru - san
  Tohru - san
  À, hèn j
  21 Tháng bảy 2019
 19. Kuroko - chan
  21 Tháng bảy 2019
 20. Tohru - san
  21 Tháng bảy 2019
-->