Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi who am i?

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chết hồi nào vậy :v
  21 Tháng bảy 2019
 2. who am i?
  who am i?
  Chiều hôm qua!
  21 Tháng bảy 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ai giết á :>
  21 Tháng bảy 2019
 4. who am i?
  who am i?
  Hôm qua tên tui đổ mau còn gì!
  21 Tháng bảy 2019
 5. who am i?
  who am i?
  Gõ nhầm: đổ máu
  21 Tháng bảy 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  à à :v
  21 Tháng bảy 2019
 7. Kayaba Akihiko
  21 Tháng bảy 2019
 8. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  e cx gõ nhầm nè và cái kết :)
  21 Tháng bảy 2019
 9. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Gì vậy? =.=
  21 Tháng bảy 2019
 10. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  -.- , ko bt cj luôn
  21 Tháng bảy 2019
 11. Pineapple <3
  Pineapple <3
  sao dạo này m hay đến wall chị vậy? =.=
  21 Tháng bảy 2019
 12. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  ờ ha , ko típ thì thui
  21 Tháng bảy 2019
 13. Pineapple <3
  Pineapple <3
  bái bai ~~~
  21 Tháng bảy 2019
 14. Kayaba Akihiko
  21 Tháng bảy 2019
-->