Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Trương Văn Trường Vũ
  21 Tháng bảy 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thấy gạ nhau ghê quá :v
  21 Tháng bảy 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  haha t đùa vs em nó mà =))
  21 Tháng bảy 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thì đùa tiếp đi, t chỉ là ng qua đương thôi =))
  21 Tháng bảy 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  21 Tháng bảy 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  =.= lôi nó vào là ý gì đây
  21 Tháng bảy 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  trò mèo kìa hoàng ơi
  21 Tháng bảy 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  ý gì :v
  21 Tháng bảy 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  21 Tháng bảy 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  khó quá cho qua :)
  21 Tháng bảy 2019
 11. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  Là sao :)?
  21 Tháng bảy 2019
 12. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  21 Tháng bảy 2019
 13. Pineapple <3
  Pineapple <3
  chị m cx đang thắc mắc đây :)
  21 Tháng bảy 2019
 14. Pineapple <3
  Pineapple <3
  #Vũ: sặc :vv
  21 Tháng bảy 2019
 15. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  adu -.-, đã bảo là đen quá ko tốt đâu mà @Pineapple <3
  21 Tháng bảy 2019
 16. Pineapple <3
  Pineapple <3
  chị ko bt gì hết :v
  21 Tháng bảy 2019
 17. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  Anh Vũ :)
  21 Tháng bảy 2019
 18. Trương Văn Trường Vũ
  21 Tháng bảy 2019
 19. Kayaba Akihiko
  21 Tháng bảy 2019
 20. Pineapple <3
  Pineapple <3
  việc gì đó mà m ns t vs nó vẫn lm mà =)) tuy nhiên nó ở tầm cao ms =))
  21 Tháng bảy 2019
 21. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  nó vs t vx làm ??? là sao *Nghi ngờ adu *
  21 Tháng bảy 2019
 22. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ha :>
  21 Tháng bảy 2019
 23. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  nghi ngờ gì cho nó mệt ;> tin luôn đi đúng đó
  21 Tháng bảy 2019
 24. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  :) , đã rõ
  21 Tháng bảy 2019
 25. Pineapple <3
  21 Tháng bảy 2019
 26. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  21 Tháng bảy 2019
-->