Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kayaba Akihiko

 1. Phạm Thị Thùy Trinh
  Phạm Thị Thùy Trinh
  :v con lợn?
  23 Tháng bảy 2019
 2. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  h onl DĐ đi con lợn -.-
  23 Tháng bảy 2019
 3. Phạm Thị Thùy Trinh
  Phạm Thị Thùy Trinh
  Lười lắm :v
  24 Tháng bảy 2019
 4. Kayaba Akihiko
  24 Tháng bảy 2019
 5. Phạm Thị Thùy Trinh
  27 Tháng bảy 2019
-->