Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  *rối não-ing*
  20 Tháng bảy 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Chị ra đề mà chị còn rối đây :v
  20 Tháng bảy 2019
 3. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  team em 4 người mà 2 người onl
  20 Tháng bảy 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Sẽ có phạt mà em :D
  20 Tháng bảy 2019
 5. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Vâng chị
  20 Tháng bảy 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  M thử là t đi Nhi =)) Rối phết :v
  21 Tháng bảy 2019
 7. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  1 đống hội thoại như vậy thì :v
  M kêu mấy bạn đặt tiêu đề hội thoại làm nhóm ... đi cho dễ lần
  21 Tháng bảy 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  đúng rồi đó mà để tên nhóm còn dễ hơn ấy :v
  21 Tháng bảy 2019
-->