Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Tungtom
  20 Tháng bảy 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  còn 1 cách thôi
  20 Tháng bảy 2019
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  nhờ box xếp team cho cũng đc
  20 Tháng bảy 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  20 Tháng bảy 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  nếu thành viên nào ko có team thì box xếp cho mà
  20 Tháng bảy 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  ~~~~
  20 Tháng bảy 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  vậy thì bỏ hai team thôi nào~~~
  20 Tháng bảy 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  20 Tháng bảy 2019
 9. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  nếu mà tất cả đều có team trừ m thì m sẽ vào 1 trong các team đó
  vd như team của mình
  20 Tháng bảy 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  =_= bị đập tan hi vọng
  20 Tháng bảy 2019
-->