Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kayaba Akihiko

 1. who am i?
  who am i?
  Hoài niệm chi?
  20 Tháng bảy 2019
 2. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  thời bá cháy -.- , cô cho đề hình em đặt nhầm đỉnh , đổi đề luôn @@
  20 Tháng bảy 2019
 3. who am i?
  who am i?
  Bá đạo!
  20 Tháng bảy 2019
 4. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  nhớ lại thấy cay cú, cnó đúng e sai , mặc dù giải đúng vs cái đề đó hihi
  20 Tháng bảy 2019
 5. who am i?
  who am i?
  Sao ko sửa bài mà lại sửa đề! Tất nhiên là sai!
  20 Tháng bảy 2019
 6. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  20 Tháng bảy 2019
 7. who am i?
  who am i?
  Am có sửa đề đâu!:D
  20 Tháng bảy 2019
 8. Kayaba Akihiko
  20 Tháng bảy 2019
 9. who am i?
  who am i?
  Chúng ta thành đồng minh rồi! :D
  20 Tháng bảy 2019
 10. Kayaba Akihiko
  20 Tháng bảy 2019
-->