Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi NTD Admin

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  20 Tháng bảy 2019
 2. NTD Admin
  NTD Admin
  Mà Đông Hồ nào thế ?
  20 Tháng bảy 2019
 3. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Tui nè
  20 Tháng bảy 2019
 4. NTD Admin
  20 Tháng bảy 2019
 5. NTD Admin
  20 Tháng bảy 2019
 6. temotojirimo12
  temotojirimo12
  sao vậy ?
  20 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  20 Tháng bảy 2019
 8. NTD Admin
  NTD Admin
  Thôi , không có gì . 2 người hạnh phúc @@
  20 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  20 Tháng bảy 2019
-->