Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Người đó phải nhường cho em mới phải :)
  20 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng bảy 2019
 3. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Giờ anh mới biết à >///<
  21 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Men như em quê anh đầy -)))
  21 Tháng bảy 2019
 5. Karry Nguyệt
  21 Tháng bảy 2019
-->