Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Ivy

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  20 Tháng bảy 2019
 2. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  thành đạt love đông hồ
  20 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  20 Tháng bảy 2019
 4. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  ôi méo ơi, 2 ng hp, rợn người
  20 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  20 Tháng bảy 2019
-->