Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thái Minh Quân

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  20 Tháng bảy 2019
 2. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Ngủ đi bé đạt 0.5 tuổi
  20 Tháng bảy 2019
 3. Mart Hugon
  Mart Hugon
  oh, sao pa cướp chức bé iu của con
  20 Tháng bảy 2019
 4. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  gì vậy cháu Hưng iuuuu dấu ???
  20 Tháng bảy 2019
 5. Mart Hugon
  Mart Hugon
  pa cháu bé hơn chau rùi, cólẽ cháu chỉ nên 0,0000....00001 tuổi thoai cụ nhỉ?
  20 Tháng bảy 2019
 6. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  chuẩn cmnlt luôn....
  20 Tháng bảy 2019
-->