Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  đặt tên là j cho nó ngầu
  19 Tháng bảy 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  là sao?
  19 Tháng bảy 2019
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  đang định đổi tên face
  19 Tháng bảy 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  =_=
  19 Tháng bảy 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  19 Tháng bảy 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  Tên á
  19 Tháng bảy 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  hừm hừm
  19 Tháng bảy 2019
 8. Tungtom
  Tungtom
  để nghĩ đã
  19 Tháng bảy 2019
 9. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  nghĩ lâu zậy
  19 Tháng bảy 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  đầu óc trống rỗng rồi====
  19 Tháng bảy 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  haizz
  m đi tìm điều kiện thì ổn ghê ta
  19 Tháng bảy 2019
 12. Tungtom
  Tungtom
  T^T không nghĩ được gì
  19 Tháng bảy 2019
 13. Tungtom
  Tungtom
  đi tìm điều kiện :p
  19 Tháng bảy 2019
 14. Quân (Chắc Chắn Thế)
  19 Tháng bảy 2019
 15. Tungtom
  Tungtom
  thôi thôi đừng nóng nguội nào nguội nào phù phù
  19 Tháng bảy 2019
 16. Quân (Chắc Chắn Thế)
  19 Tháng bảy 2019
 17. Tungtom
  Tungtom
  chết rồi
  19 Tháng bảy 2019
 18. Tungtom
  Tungtom
  chưa nghĩ được
  19 Tháng bảy 2019
 19. Tungtom
  Tungtom
  nhanh nào nhanh nào
  19 Tháng bảy 2019
 20. Tungtom
  Tungtom
  a nghĩ ra rồi
  19 Tháng bảy 2019
 21. Quân (Chắc Chắn Thế)
  19 Tháng bảy 2019
 22. Tungtom
  Tungtom
  người tối cổ :)
  19 Tháng bảy 2019
-->