Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Gmail không thể xem youtube vì chưa đủ tuổi :> Thế là ngồi hack nick mẹ để sửa thành 19 tuổi :D
  19 Tháng bảy 2019
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ổng bắt trả công bằng 1 like và 1 subsriber cho " sếp " Tùng :v
  19 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nghiệp quật đó
  19 Tháng bảy 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Haha :v Coi chừng Hồ ... anh :>
  19 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Sao lại coi chừng Hồ
  19 Tháng bảy 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Anh nghiệp với nó thì coi chừng :>
  19 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  19 Tháng bảy 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vậy thì ok :>
  19 Tháng bảy 2019
-->