Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Há há, mới thấy à? Đẹp hông :3
  19 Tháng bảy 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Nữ tính quá hehe
  19 Tháng bảy 2019
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ơ ơ :vv
  19 Tháng bảy 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thật sự ấy :> đẹp theo hướng nữ tính :>
  19 Tháng bảy 2019
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hmmm... kệ nó đi, đơn giản, động mà đẹp nên set, thế thôi :D
  19 Tháng bảy 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Cute mà :>
  19 Tháng bảy 2019
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Thì bởi đó :3
  19 Tháng bảy 2019
-->