Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  đã quá muộn
  19 Tháng bảy 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chưa muộn lắm :>
  19 Tháng bảy 2019
 3. Kayaba Akihiko
  19 Tháng bảy 2019
 4. who am i?
  who am i?
  Trong lúc tui đi ngủ, mấy người đã lẻn vào đây sao?
  19 Tháng bảy 2019
 5. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  Cửa tự mở mời vào :)
  19 Tháng bảy 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Tui bay vào á :>
  19 Tháng bảy 2019
 7. who am i?
  who am i?
  Bay bằng chi?
  19 Tháng bảy 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Cánh :>
  19 Tháng bảy 2019
 9. who am i?
  who am i?
  Ai lắp cánh cho Pin thế
  19 Tháng bảy 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Tự mọc :v
  19 Tháng bảy 2019
 11. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  #Am:
  bay = chân :)
  19 Tháng bảy 2019
 12. who am i?
  who am i?
  Am bay=đĩa bay cơ
  19 Tháng bảy 2019
 13. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  -.-, qua box hóa chs tí ik , chán quá
  19 Tháng bảy 2019
 14. who am i?
  who am i?
  Ko đc, giờ Am phải đi học rồi! See you again! Còn Hóa thì để dân Hóa gánh chớ! :D
  19 Tháng bảy 2019
 15. Kayaba Akihiko
  19 Tháng bảy 2019
 16. Kayaba Akihiko
  19 Tháng bảy 2019
 17. who am i?
  who am i?
  pp là cái gì?
  19 Tháng bảy 2019
 18. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  bye bye, đi sau thời đại qúa -.-
  19 Tháng bảy 2019
 19. who am i?
  who am i?
  Sau cái quái gì? Rõ ràng là khó hiểu nhỉ, @Pineapple <3
  20 Tháng bảy 2019
 20. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  à cái này trc e cx có hiểu đâu , thấy cnó cứ pp e nên hỏi :D
  20 Tháng bảy 2019
 21. who am i?
  who am i?
  Là gì?
  20 Tháng bảy 2019
 22. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  bye bye -.-
  20 Tháng bảy 2019
-->