Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dotnatbet

 1. dotnatbet
  dotnatbet
  Đăng ký event của box lý ko chị ?
  19 Tháng bảy 2019
 2. BeDODO
  BeDODO
  Chị không đăng kí
  19 Tháng bảy 2019
 3. BeDODO
  BeDODO
  Vào học không có thời gian luôn
  19 Tháng bảy 2019
 4. dotnatbet
  dotnatbet
  Chị bị bận lắm ạ ?
  19 Tháng bảy 2019
 5. dotnatbet
  dotnatbet
  Thế chị có đảm bảo đủ time thi box sinh ko ? Em sợ tới lúc dầu sôi lửa bỏng lại thiếu mất nhóm trưởng
  19 Tháng bảy 2019
 6. BeDODO
  BeDODO
  Cái gì đăng kí rồi thị cj sẽ làm đến nơi đến chốn, em yên tâm
  19 Tháng bảy 2019
 7. dotnatbet
  19 Tháng bảy 2019
-->