Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Nó bảo em ngu đó :>
  19 Tháng bảy 2019
 2. phamkimcu0ng
  19 Tháng bảy 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Đúng thế mà :v
  19 Tháng bảy 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Không :3
  19 Tháng bảy 2019
 5. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ủa chứ là gì :v
  19 Tháng bảy 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Chị tự hiểu đi :v
  19 Tháng bảy 2019
 7. Pineapple <3
  Pineapple <3
  @v@ chị hiểu theo cách của chị r đó
  19 Tháng bảy 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  kkk :D Với em thì sai :v
  19 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng bảy 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Gì cơ :>
  21 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng bảy 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Người thích em nói đấy :>
  21 Tháng bảy 2019
-->