Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. View previous comments
 2. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  phải cho qua những chuyện này , tha cho người ta đi
  20 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  do e bận hc vs cãi với bupno và hot boy
  20 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  phải cho qua những chuyện này , tha cho người ta đi: tui ns hok tha nhiều lần z
  20 Tháng bảy 2019
 5. Bé Kem
  Bé Kem
  ukm
  20 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Chí Thoại
  20 Tháng bảy 2019
 7. Bé Kem
  20 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ủa nguyệt và Boy là ny à
  20 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  20 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ny thì cũng phải bỏ qua chứ , vd : cậu cũng như trong tình huống này thì sao
  20 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  cậu cũng xin người khác tha lỗi mà
  20 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  tui hok bao h khinh thường ng khác
  20 Tháng bảy 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  có khác gì đâu !!
  20 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  20 Tháng bảy 2019
 15. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nãy giờ tui có nói bà khinh thường người khác đâu
  20 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tui chỉ gì ???
  20 Tháng bảy 2019
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  tui hông ns nx
  20 Tháng bảy 2019
 18. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  không biết , bà cũng phải tha cho người khác chứ lúc bà chọc người khác thì sao , bà có cố gắng xin lỗi người khác không !! Hay là càng chọc thêm !!
  20 Tháng bảy 2019
 19. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  với lại @Hot Boy đã xin lỗi bà chân thành nhất có thể rồi mà
  20 Tháng bảy 2019
 20. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thôi hok ns về chuyện này nx, mọi ng ưng ns thì cứ ns, nhưng ở wall của ng khác đừng có ở wall của tôi.
  20 Tháng bảy 2019
 21. strong brave
  strong brave
  điên thật
  20 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  không rộng lượng
  20 Tháng bảy 2019
 23. Bé Kem
  Bé Kem
  LÀM ƠN CHO EM ẤY YÊN
  20 Tháng bảy 2019
 24. strong brave
  strong brave
  con nít chưa hiểu truyện thì ...
  20 Tháng bảy 2019
 25. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chị Kem này
  20 Tháng bảy 2019
 26. Bé Kem
  Bé Kem
  EM ẤY MỆT RỒI
  20 Tháng bảy 2019
 27. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nè ah hoàng cút đi
  20 Tháng bảy 2019
 28. Bé Kem
  20 Tháng bảy 2019
 29. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chắc gì anh sp đã lớn tuổi nhỉ
  20 Tháng bảy 2019
 30. strong brave
  strong brave
  hôm nay lên mặt vs anh cơ đấy
  20 Tháng bảy 2019
 31. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  thì sao nào
  20 Tháng bảy 2019
 32. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  e lạy mọi ng mệt quá
  20 Tháng bảy 2019
 33. Bé Kem
  Bé Kem
  TUI KO ON TỪ CN
  20 Tháng bảy 2019
 34. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  e ớn rồi, tường của e mà
  20 Tháng bảy 2019
 35. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  kệ chị !! nói làm gì
  20 Tháng bảy 2019
 36. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tường cũ thì xây lại đi
  20 Tháng bảy 2019
 37. Bé Kem
  Bé Kem
  BYe
  20 Tháng bảy 2019
 38. Bé Kem
  Bé Kem
  sao mấy người nói nhiều z
  20 Tháng bảy 2019
 39. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nãy giờ chị nói nhiều nhất luôn á
  20 Tháng bảy 2019
 40. Bé Kem
  Bé Kem
  CJ & E OFF ĐI
  20 Tháng bảy 2019
 41. Nguyễn Chí Thoại
  20 Tháng bảy 2019
 42. Bé Kem
  20 Tháng bảy 2019
 43. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  20 Tháng bảy 2019
 44. Nguyễn Chí Thoại
  20 Tháng bảy 2019
 45. Bé Kem
  Bé Kem
  ukm
  20 Tháng bảy 2019
 46. Hot Boy
  Hot Boy
  thôi h có hết giận hot boy chưa nà
  20 Tháng bảy 2019
 47. strong brave
  strong brave
  chưa nà
  20 Tháng bảy 2019
 48. Hot Boy
  Hot Boy
  mà thôi chắc Nguyệt cũng bơ mk rùi (Haizzz..)
  20 Tháng bảy 2019
 49. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  Nguyệt không bơ đâu Nguyệt vẫn còn thầm nhớ thương mà cậu không biết đấy :D
  21 Tháng bảy 2019
 50. strong brave
  strong brave
  chuẩn đấy thấy xem hot boy suốt
  21 Tháng bảy 2019
 51. Hot Boy
  Hot Boy
  thôi..thôi..đừng phá nát wall ng ta nữa mấy má.E nó bị đau mà còn thấy mấy má nữa chắc chết lun ak
  21 Tháng bảy 2019