Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kirigaya Kazuto.

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  cháy thì sửa lại ngay thôi
  tiền thì có thiếu đâu mà :D
  19 Tháng bảy 2019
 2. Yu Hana
  Yu Hana
  chết cả đạo diễn, hơn 30 người. tổn thất lớn v :(
  19 Tháng bảy 2019
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  19 Tháng bảy 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  19 Tháng bảy 2019
 5. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Nếu chỉ cháy có mỗi cái xưởng thì không nói làm gì, mà cả đạo diễn lẫn đống tư liệu cháy rụi hết rồi @@
  19 Tháng bảy 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  T^T
  20 Tháng bảy 2019
-->