Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Trương Văn Trường Vũ
  19 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Sự thật tao nghĩ tao sắp có dượng, mà không biết phải không
  19 Tháng bảy 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  em của ba or của mẹ m
  19 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  19 Tháng bảy 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  19 Tháng bảy 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  mong ổng là người tốt
  19 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Tao còn chưa chắc phải không mà =.=

  Tao thấy bác ấy tốt
  19 Tháng bảy 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thật hả anh Đạt?
  19 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Anh đã bảo anh chưa chắc lắm, mới khoảng 30% thôi
  19 Tháng bảy 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Em có suy nghĩ khác anh nên ...... :D
  19 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  mà có cũng sao âu, anh cũng già rồi chết nên k ở cạnh mẹ dc lâu
  19 Tháng bảy 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Bi quan quá '^'
  19 Tháng bảy 2019
 13. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  có chuyện chưa nhiều người biết
  19 Tháng bảy 2019
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Em cũng tạm hiểu rồi :v
  19 Tháng bảy 2019
 15. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  Chuyện chi, tâm sự nghe coi
  19 Tháng bảy 2019
 16. Trương Văn Trường Vũ
  19 Tháng bảy 2019
 17. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  Sao lại già, sao lại chết, sao lại bỏ mami
  19 Tháng bảy 2019
 18. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Câu chuyện mà trên diễn đàn này mới chỉ dám nói cho 1 đứa :V
  19 Tháng bảy 2019
 19. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ai anh? :v
  19 Tháng bảy 2019
 20. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  nói cho t nghe vs
  19 Tháng bảy 2019
 21. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  19 Tháng bảy 2019
-->