Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nó đập vào mắt mình á em
  19 Tháng bảy 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  19 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  19 Tháng bảy 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  đau mắt ko a
  19 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  mắt thị lực 10/10 á em
  19 Tháng bảy 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  kinh e có 4/10
  mù loà cận thị
  19 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  anh 5-6 năm gắn bó vs máy tính t, vẫn 10/10
  19 Tháng bảy 2019
-->