Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  19 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Tao đăng vào box chia sẻ đề thi ở box lớn thi cử?
  19 Tháng bảy 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ò thế thui =))
  19 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Sao đọc đề lí chưa.
  19 Tháng bảy 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  nhác .-. lâu k vào nhiều việc quá
  19 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Cái thứ nghiệp tụ
  19 Tháng bảy 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ơ .-. gì đấy
  19 Tháng bảy 2019
-->