Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  uk chán quá hk có thời gian a~
  18 Tháng bảy 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  kk thế mà hờn hờn cc
  18 Tháng bảy 2019
 3. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  èo tại mày lâu quá nên tao cũng ngán
  18 Tháng bảy 2019
 4. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  tao là con gái mờ
  18 Tháng bảy 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  kk
  thôi t ngủ đây
  18 Tháng bảy 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  con gái lắm chuyện v
  18 Tháng bảy 2019
 7. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  tao mà lắm chuyện tr sập tao ngồi trong đám con gái là hk nói quá 1 câu
  18 Tháng bảy 2019
-->