Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Tungtom
  Tungtom
  ôi thật tròn trịa
  18 Tháng bảy 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tui vừa like đó
  tui chỉ canh đứa nào đuôi 99 like thì tui like thứ 100 thôi :D
  18 Tháng bảy 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  lại còn có vụ lạ lùng thế nữa
  18 Tháng bảy 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tất nhiên
  tui mà lại
  18 Tháng bảy 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  cạn
  18 Tháng bảy 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  18 Tháng bảy 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  Ủa???
  18 Tháng bảy 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  18 Tháng bảy 2019
 9. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  để hiển thị online đi
  tui còn biết
  18 Tháng bảy 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  quên tắt mất rồi
  18 Tháng bảy 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  ? quên luôn á
  18 Tháng bảy 2019
 12. Tungtom
  Tungtom
  bật rồi
  18 Tháng bảy 2019
 13. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tham gia event vl ko
  18 Tháng bảy 2019
 14. Tungtom
  Tungtom
  event vl???
  18 Tháng bảy 2019
 15. Quân (Chắc Chắn Thế)
  18 Tháng bảy 2019
 16. Tungtom
  Tungtom
  khò khò
  18 Tháng bảy 2019
-->