Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vie Hoàng

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Hi :>
  18 Tháng bảy 2019
 2. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Đang làm gì đấy? :>
  18 Tháng bảy 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Làm đề toán :>
  18 Tháng bảy 2019
 4. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Èo, chăm zữ :>
  18 Tháng bảy 2019
 5. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Lấy thành tích thôi :>
  18 Tháng bảy 2019
 6. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Thành tích gì ?
  18 Tháng bảy 2019
 7. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thành tích chăm chỉ :> thực chất là lm cho có thôi :>
  18 Tháng bảy 2019
 8. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Éc, chưa vào năm mà đã ham thành tích òi :>
  18 Tháng bảy 2019
 9. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ủa chẳng lẽ vào năm ms lm??
  18 Tháng bảy 2019
 10. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Ơ bài tập hè à ?
  18 Tháng bảy 2019
 11. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ừ =.=
  18 Tháng bảy 2019
 12. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Èo, hè mà thầy cô còn chưa tha :>
  18 Tháng bảy 2019
 13. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Có toán, anh vs hóa :)
  18 Tháng bảy 2019
 14. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Toán với hóa thì dễ rồi, còn anh thì..
  18 Tháng bảy 2019
 15. Pineapple <3
  Pineapple <3
  T có quen khối E, nhờ cno lm r =))))
  18 Tháng bảy 2019
 16. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Tiện nhỉ :), mà bài tập hè là của lớp 10 hay 11?
  18 Tháng bảy 2019
 17. Pineapple <3
  Pineapple <3
  3/4 lớp 10, còn lại là 11
  18 Tháng bảy 2019
 18. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Èo, học 11 từ trong năm 10 á ?
  18 Tháng bảy 2019
 19. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ừ T^T
  18 Tháng bảy 2019
 20. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Èo :<
  18 Tháng bảy 2019
 21. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Học 11 từ 13/5
  18 Tháng bảy 2019
 22. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Èo, 13/5 bọn t thi khảo sát xong òi, đang quẩy tưng bừng :>
  18 Tháng bảy 2019
 23. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Bất công! :<
  18 Tháng bảy 2019
 24. Vie Hoàng
  18 Tháng bảy 2019
-->