Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mimi-chan

 1. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  bn là ai ??
  18 Tháng bảy 2019
 2. Mimi-chan
  Mimi-chan
  mình là hạ 2a7, còn bạn
  19 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tên bupno 2k7 !
  19 Tháng bảy 2019
 4. Mimi-chan
  Mimi-chan
  Bạn hok trường nào
  19 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  Phước Lộc
  20 Tháng bảy 2019
-->